25 avr. 2005

Tiuj kiuj influis mian vivon

Hodiaŭ mi pensis ke kiuj Esperantistoj estas plie influintaj tiun parton de mia vivo kiu rilatas Esperanton. Nu, depost lernado de nia lingvo mi estas ekkoninta multajn Esperantistojn. Kelkaj el ili por mi estas nur nomoj sed kelkaj aliaj estas vere inspirantaj kaj influhavaj (eĉ kvankam mi ne estas korpe renkontinta kelkajn el ili). En ĉi tiu blogaĵo mi volas mencii ilin. Multaj el ni (permesu min ne diri tuto aŭ eĉ la plejmulto de), Irananoj, kutimas senkiale flategi la aliajn. Mi ne volas fari tion. Se mi mencios iliajn nomojn ĉi tie, tio estas por omaĝi tiujn kies influoj formis (kaj ankoraŭ formas) parton de mia vivo. Mi komencas per Dr-o Fred Meyer. Lia laboro por scienca verkado en Esperanto vere instigis min. Li ĉiam afable respondis al mi kaj lia klereco multfoje klarigis aferojn por mi. Post li mi devas nomi S-ro Don Harlow. Serĉante pri la Esperantaj materialoj sur la interreto ĉiu nepre trovos lian nomon. Lia laboremo estas neimagebla. Mi ĉiam sopiras povi skribon kiel li. Alia persono estas S-ro Henri Masson. Tiu franca Esperantisto estas la unua neirana Esperantisto kiun mi vid-al-vide renkontis. Li multe laboras en SAT kaj redaktas la revuon de SAT-amikaro. Li ankaŭ afable sendis al mi multon de tiaj materialoj (la revuo de SAT-amikaro estas franclingva kaj celas varbi franclingvanojn al Esperanto) tiam kiam mi loĝis en Francio. Liaj konsiloj por mi estis ege valoraj. Ankaŭ mi devas omaĝi amikecon kiu espereble estas establita inter mi kaj S-ro Corsetti tra niaj surretaj korespondoj (se mi rajtas nomi tiun ĉi rilaton kiel ia amikeco). Finfine mi devas nomi tiun kiu ne nur instruis Esperantan lingvon al mi sed ankaŭ iĝis spirita gvidanto de mi en la vivo. Li estas Dr-o Saheb Zamani. Iam lia nomo estis en gvidlibro de UEA, sed mi ne scias kial lia nomo malaperis. Li estas unu el la pioniroj de E-movado en Irano. Sen li eble multaj irananoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj ne lernis tiun ĉi lingvon. Lia verko, la dua lingvo, estis kaj ankoraŭ estas ĉefa lernolibro por multaj iranaj Esperantistoj. Aldone al tio ĉio, lia personeco estas ege influinta animojn de multaj homoj kiel mi. Lia kurso ne temis nur pri la lingvo sed ankaŭ pri la humaneco kaj la esenco de la vivo mem. Se hodiaŭ pli junaj iranaj Esperantistoj ne plu mencias lian nomon kaj strebas anstataŭigi ĝin per nomoj de aliaj majstroj tio estas ĉar en iuj punktoj li ne samopiniis pri iliaj agadmanieroj. Tio tamen ne malaltigos liajn valorojn. Eble iam mi pli skribos pri liaj instruoj.

1 commentaire:

Gebeleizis a dit...

Interese :-).