28 juill. 2005

Maltrafataj E-programoj

Hodiaŭ mi vidis ke en libera folio oni informis pri finplenumiĝo de KEF (Kultura Esperanto-Festivalo) kaj miris kial multaj esperantistoj ne ĉeestis ĝin. Ĉi-somere mi havis preskaŭ nenion por fari ĉi tie kaj mi estis en Svedio. Kompreneble kun mia Ŝengena (Schengen) vizo mi povis senprobleme vojaĝi al Finnlando kaj tiuj kiuj vivas en Svedio jam scias kiel estas facila vojaĝi kun ŝipo el tiu lando al Finnlando. Bedaŭrinde en mia kazo malgraŭ unuaj aranĝoj ĝis nun la universitato ne estas sukcesinta pagi monon al mi kaj konsekvence mi devas tre sinteneme elspezi mian monon. Pro tio mi eĉ ne sukcesis aranĝi vojaĝeton al Finnlando kaj ĉeestadeton en KEF. Pli bedaŭrinda ol tio, mi tre ŝatis ĉeesti ĉi-jaran UK-on en Litovio. Kontraŭe al multaj aliaj neeŭropanoj (ĉefe el la Mez-Oriento) mi ne timis problemojn de vizo sed tiujn de elspezoj. Do oni vidas ke rilate ĉeestadon en E-programoj por multaj ekzistas problemoj rilate atingon de vizoj kaj por multaj aliaj simple manko de mono.

Aucun commentaire: