21 nov. 2005

El Avesto (2)

Pasintfoje mi tradukis mallongan (kaj relative simplan) preĝon el Avesto. Pri ĝia traduko ne estis multaj debatoj, sed bedaŭrinde tio ne estas kazo de la plej granda parto de Avesto. Ekzemple tiu verso kiun mi deziras ĉi-foje traduki al Esperanto havas diversajn tradukojn en la angla, persa kaj franca lingvoj laŭ diversaj tradukantoj. Fakuloj opinias ke la traduko de profesoro Stanley Insler estas unu el la plej bonaj tradukoj el Avesto. Mi provis resti fidela al la menciita traduko sed elektis vortojn laŭ mia persona prefero (kiel zoroastrano). Jen traduko de preĝo "Jaca Ahu" en Esperanto (verso en la avesta lingvo kaj per la persa alfabeto):

يتا اهو وئيريو
اتا رتوش اشات چيت
هچا ونگهه اوش دزدا مننگهو شيه اتنم
انگهه اوش مزدايی
خشترمچا اهورايی آ ييم درگوبيو ددت واستارم

Transskribo en Esperanto
Jaca Ahu vairjo
Aca ratuŝ aŝatĉit haĉa
Vang-heu dazda manang-ho
Ŝjaocananam ang-heuŝ mazdai
Ĥŝacremĉa ahurai a
Jim drigubiju dadat vastarem.

(Esperantlingva traduko)
Ĝuste same kiel la mastro (reĝo, estro) devas esti elektita laŭ la virto (Aŝa),
la religia gvidanto ankaŭ devas elektiĝi laŭ la virto.
Donaco de Bona Pensado estas por tiuj kiuj vigle laboras laŭ volo de la plej saĝa (Mazdao, Dio). Diaj povo kaj regno estas donacataj al tiu kiu helpas bezonantojn.

Ne miskomprenu tiu vorto “elekto” ne aludas al demokrata elekto tia kian ni konas. En la antikva tempo oni pensis ke estroj, reĝoj kaj religiaj gvidantoj estas elektitaj de Dio. En tiu ĉi verso Mazdaismo aldonas pluan kondiĉon al la pretendo de tiu elektiĝo kaj tiu kondiĉo estas virto (Aŝa – ĉu vi memoras mian komentarion en la antaŭa traduko). Tio signifas ke estro kaj religia gvidanto devas agadi laŭ virto kaj se iu pretendis ke li estas elektita de Dio por estri aŭ religie gvidi homojn sed li ne agadis laŭ virto lia pretendo devas konsideriĝi falsa. Ankaŭ en tiu ĉi verso oni mencias ke dia povo estos donacata al homoj por ke ili helpu bezonantojn (malriĉaj aŭ opresitaj.