5 déc. 2005

E-movado en du landoj

Hieraŭ mi studis la situacion de Esperanto en du landoj; Italio (ĉar la venontjara universala kongreso okazos tie) kaj Kanado (ĉar mi iros tien). Por fari tion mi rigardetis tra la lasta Esperanta gvidlibro kiun mi havas (tiu de 2002). Jen informoj kiujn mi trovis?
Ĉi-jara UK-o en Florenco estos la tria UK-o en Italio. La unua okazis en Romo en 1935 (kun 1442 partoprenantoj) kaj la dua en Bologna en 1955 (1687). En Italio ankaŭ estas okazintaj du internaciaj junularaj kongresoj (esperantistaj); en 1955 en l´Aquila kaj en 1997 en Assisi. Kvar fakaj asocioj situas en tiu lando (laŭ gvidlibro de 2002); Internacia Asocio de Bibliistoj kaj Orientalistoj (IABO), Eŭropa Esperanto-Unio (EEU), Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA). En Italio la Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo apartenas al la ŝtata arkivo de la urbo Massa kaj havas kolekton da 7250 volumoj pri aŭ en Esperanto. En 2002 tiulanda asocio, Itala Esperanto-Federacio havis 1010 membrojn kaj Itala Esperantista Junularo (IEF) 200. En la sama jaro du membroj de la Akademio de Esperanto havis adresojn en Italio; Renato Corsetti kaj Carlo Minnaja.
En Kanado nur estas okazinta unu universala kongreso; en 1984 en Vankuvero (802), kaj unu junulara kongreso en 1992 en Montrealo. Neniu faka asocio ekzistas en Kanado kaj nomo de neniu biblioteko de tiu lando menciiĝas en gvidlibro de 2002. En tiu jaro Kanada Esperanto-Asocio havis 150 membrojn kaj Junulara Esperantista Kanada 15. En 2002 neniu loĝanto de tiu lando estis membro de la Akademio de Esperanto.

P.S: Hieraŭ mi forgesis skribi ke kvankam ne konsiderata kiel faka asocio tamen kiel asocio kies laboro ege rilatas Esperanton, The Esperantic Studies Foundation (fondaĵo por studoj pri Esperanto) situas en Kanado (ĝia direktoro estas Dr-o Mark Fettes).

Aucun commentaire: