16 oct. 2006

Pri la genaj aspektoj de monstroj

Mi lastatempe vidis ke reage al mia blogero pri homo Ken Miner estas skribinta:

Pri la deklaro de la AAA: mi hezitas diri ion pro timo esti miskomprenata, sed: la problemo estas, klare, ke la gena faktoro estas science traktebla, dum la kultura faktoro estas multe malpli traktebla. Neeviteble do, vole-nevole, ni alfrontas mondon, en kiu tre gravos la genetiko. Mi scias preskaŭ nenion pri tiu scienco, sed nur humile konsilas, ke ni ne timu ĝin NUR pro tio, ke iam nazioj, ktp, misuzis ĝin por propraj celoj. Se validus tia rezonado, ni devus malakcepti preskaŭ ĉian sciencon.
Se iam ni homoj trovos nin en situacio, kie ni absolute timos la veron, estos absolute finite al ni.

Ken
Mi ne diris ke oni timu la genetikon NUR ĉar iam nazioj misuzis ĝin. Mi diris ke ni devas prudenti ne fari saman eraron. Ja por ordinaraj personoj tiel ŝajnas ke la gena faktoro estas science traktebla kaj la kultura faktoro estas multe malpli traktebla sed tio estas nur ŝajneco. Tio estas la plej facila (sed ne necese ĝusta aŭ efika) respondo por la problemo. Tiuj, kiuj studas la sciencon, scias ke la genetiko kaj pli ĝenerale medicino estas statistikaj kaj kompleksaj sciencoj. Oni ne povas reprodukti iun biologian aferon multfoje en ekzakte sama formo. Tiuj sciencoj parolas pli pri probablecoj anstataŭ iuj certecoj. Havi iun certan genon ne ĉiam aŭtomate signifas ke vi nepre malsaniĝos je ekzemple kor-malsano. Tio nur povas signifi ke probableco de tia malsano en via kazo estos pli granda. Ankoraŭ multaj aliaj faktoroj povas kaŭzi ke vi neniam malsaniĝos je tiu malsano. Ĉiu scienco nur kapablas respondi al certaj demandoj. Oni devas konscii pri tio kaj ne postserĉi en iu scienco respondojn de demandoj kiujn tiu scienco ne kapablos respondi. La genetiko (almenaŭ en ĝia nuna stato) ne povas determini kiu persono iĝas monstro kaj kiu anĝelo. Eble ni devas science pli esplori en tiu direkto sed ankoraŭ ni ne scias respondojn de multegaj demandoj. Pro tio ni devas ege prudente apliki ĉi-sciencajn eltrovojn. La scienco instruas nin pri tio ke ni ne povas scii ĉion pri la vero. Tio estas scienca humileco.

P.S: La scienco alproksimigas nin al la vero sed ankoraŭ mi estas vidinta neniun sciencon kiu pretendas ĝi disponigas la veron. Esenco de la scienco estas dubo.

Aucun commentaire: