9 févr. 2007

Vivo kiel vino

Kiam mi estis pli juna, kiam ankoraŭ flamoj de amo kapablis bruligi bruston kaj romantikeco estis karakterizaĵo de aĝo, ni serĉis priamajn poemojn kaj parkerigis ilin por okaze citi. Nu, tiel kiel estas tradicio de tiuj partoj de la mondo, en kiuj la loĝantoj ne estas denaske anglalingvaj, scii parkere anglan poemon estis signo de prestiĝo. Signo de edukiteco. Signo de tio ke la posedanto sentas aferojn en alia nivelo (pli alta?). Ke li/ŝi estas pli romantika aŭ mi ne scias kiun alian stultaĵon. Unu el tiuj anglalingvaj poemoj, poemeroj aŭ poempecoj, kiujn mi trovis, estis:
Love is life. Life is fine. Fine as wine.
Amo estas vivo. Vivo estas fajna. Fajna kiel vino.
Ĝi ŝajnis aparte alloga ĉar havis ritmon tuj videblan kaj ne necesis tre bona scipovo de la angla lingvo por aprezi ĝin. Hontinde mi neniam serĉis koni ĝian originon. Tempo pasis. Mi forgesis la plejparton de tiuj poemoj parkerigitaj en junaĝo. Kaj hieraŭ mi senkiale ekrememoris tiun poempecon. Mi faris serĉon sur la interreto kaj trovis ke ĝi estis parto de pli longa poemo verkita de la usona poeto Langston Hughes. Cetere mi trovis ke mi estis mislerninta ĝin ĉar la korekta poempeco estas:
Life is fine. Fine as wine. Life is fine.
Vivo estas fajna! Fajna kiel vino! Vivo estas fajna!
Jen tiu poemo kaj ĝia traduko
Nigrhaŭta sinjorinoMi iris al la rivero,
Mi staris sur la bordo,
Mi provis pensi sed ne povis,
Do mi saltis en la akvon kaj sinkis

Mi unufoje suprenvenis kaj kriis!
Mi duafoje suprenvenis kaj ploris!
Se tiu akvo ne estus tiom malvarma
Mi sinkus kaj mortus

Sed tiu akvo estis malvarma! Ĝi estis malvarma!

Mi enliftiĝis
dekses etaĝoj super la tero.
Mi pensis pri mia infano
Kaj pensis ke mi devus subensalti.

Mi staris tie kaj kriis!
Mi staris tie kaj ploris!
Se tie ne estus tiom alta
Mi eble saltus kaj mortus.

Sed tie estis alta! Tie estis alta!

Do ĉar mi ankoraŭ estas tie kaj vivas,
Mi pensas ke mi plu vivos.
Mi povus morti por amo
Sed por vivi mi estis naskita

Kvankam vi povas aŭdi min krii,
Kaj vi povas vidi min plori
Mi estos obstina, dorlota mia,
Se vi venas vidi mian morton.

Vivo estas fajna! Fajna kiel vino! Vivo estas fajna!

Life is Fine
by Langston Hughes

I went down to the river,
I set down on the bank.
I tried to think but couldn't,
So I jumped in and sank.

I came up once and hollered!
I came up twice and cried!
If that water hadn't a-been so cold
I might've sunk and died.

But it was Cold in that water! It was cold!

I took the elevator
Sixteen floors above the ground.
I thought about my baby
And thought I would jump down.

I stood there and I hollered!
I stood there and I cried!
If it hadn't a-been so high
I might've jumped and died.

But it was High up there! It was high!

So since I'm still here livin',
I guess I will live on.
I could've died for love--
But for livin' I was born

Though you may hear me holler,
And you may see me cry--
I'll be dogged, sweet baby,
If you gonna see me die.

Life is fine! Fine as wine! Life is fine!

Aucun commentaire: