23 janv. 2008

Alia malĝojiga forpaso

La verkisto de pluraj laboroj pri Esperanto, Claude Piron forpasis.

Pri lia morto en:
Libera Folio
La Ondo de Esperanto
Oni povas legi liajn laborojn en liaj retpaĝoj (tie kaj ĉi tie).

Mi kondolencas liajn familianojn kaj amikojn pro tiu perdo.

Aucun commentaire: