9 juin 2008

Ŝanĝo de strategio

Tiu viro estis metinta afiŝon apud kaj ĉapelon antaŭ si. Li estis sidinta sur ŝtuparo. Sur la afiŝo oni povis legi "mi estas blinda, bonvole [almoz]helpu min". Kreiva verkisto pasis de tiu angulo. Li legis la afiŝon kaj trovis, ke en la ĉapelo estas nur kelketaj moneroj. La verkisto ĵetis kelkajn monerojn en la ĉapelo kaj sen peti permeson de la almozpetanto prenis la afiŝon, skribis ion sur ĝi, remetis ĝin al sia loko kaj foriris. Vespere kiam la verkisto repasis tra la sama vojo, li vidis ke ĉapelo de la blinda almozpetanto nun estas plena je monoj kaj moneroj. Pro sono de lia marŝo, la blindulo rekonis la verkiston. Tiam li demandis "kion vi skribis sur mia afiŝo?". La verkisto respondis, "nenion eksterordinaran! mi nur alimaniere skribis vian unuan skribaĵon". La blindulo neniam lernis, ke kion la verkisto estis skribinta sur lia afiŝo, sed pasantoj povis legi, "hodiaŭ estas printempo sed mi ne kapablas vidi ĝin".

Aucun commentaire: