3 juill. 2009

Ŝtato kaj edukado de infanoj

Kiam kaj kiel ŝtato rajtas interveni en aferoj kiuj koncernas rilatojn de gepatroj kaj iliaj infanoj? La respondo de tiu ĉi demando iam estas klara. Kiam infanoj estas minacataj per fizikaj, seksaj kaj/aŭ gravaj psikaj turmentadoj tiam oni interkonsentas, ke nome de la socio, ŝtato rajtas (kaj devas) interveni kaj protekti neplenkreskulojn. Sed kio pri edukado de infanoj? Ofte homoj konsentas, ke gepatroj rajtas instrui valorojn kiuj ili mem deziras al siaj infanoj. Tiel infanoj unue lernas religiajn kaj sociajn preferojn de siaj gepatroj. kvankam pliposte la socio pere de la publika edukado kaj ankaŭ aliaj rimedoj influas tiujn intsruojn, tamen ĝenerale estas akceptita, ke gepatroj rajtas transmeti ordinarajn valorojn kiujn ili mem preferas al siaj infanoj.

Rilate al tio lastatempe okazis debatoj ĉirkaŭ evento en Kanado. Knabineto iris al lernejo kun rasisma simbolo [hokokruco] desegnita sur ŝia brako. Respondeculoj de la lernejo informis la ŝtatajn aŭtoritatojn pri la okazaĵo. Enketoj montris, ke gepatroj de la knabineto [precipe ŝia bopatro] kredas al rasismaj ideoj. La knabineto estas rakontinta kiel ŝi estas kunspektinta filmojn pri supereco de la blanka raso. Ankaŭ ŝiaj gepatroj estas instruintaj al ŝi, ke la nigrhaŭtulojn (kaj anoj de aliaj rasoj krom la blanka) meritas morton k.t.p. Laŭ la leĝo plenkreskuloj rajtas havi tiajn ideojn (ĝis ili ne minacas aliajn). Sed kio pri instruo de tiaj ideoj al infanoj? Ĉu la ŝtato rajtas forpreni tiun knabineton for de siaj gepatroj ĉar tiuj gepatroj estas rasistoj (esti rasisto en si mem ne estas krimo)?

Se oni forprenas infanojn for de gepatroj pro rasismo de tiuj gepatroj, tiam ĉu oni povas forpreni infanojn for de siaj gepatroj ĉar tiuj gepatroj havas laŭ la socio neplaĉajn religiajn kaj ideologiajn vidpunktojn. Kiu rajtas juĝi pri tiaj aferoj?

1 commentaire:

ĵeromo a dit...

dum la lastaj jarcentoj ŝtatoj pli kaj pli prenis al si diversajn povojn. kiel vi notas, deviga infanaĝa instruado laŭ ŝtate deciditaj programoj forprenis grandan parton de la eduka povo de familioj.

nuntempe la evoluo daŭras samdirekte, sed pro deziro de familioj mem: laborado de ambaŭ gepatroj, urba vivo lasanta malmultan komunan tempon kaŭzas, ke oni konfidas siajn infanojn al lernejoj kaj edukaj sportaj kaj aliaj asocioj pli kaj pli fruaĝe, dum pli kaj pli longaj horoj. simile, oftaj eksedziĝoj kaj refondo de miksfamilioj donas decidopovon pri infanoj al juĝejoj anstataŭ familioj mem. simile oni starigas ŝtatajn servojn por ekscio pri mistrakto de infanoj kaj por ilia eventuala forpreno el la familioj. do ĉu kontraŭ instruado de ideoj rigardataj kiel kontraŭsociaj la ŝtato devus agi? miaopinie tio estas danĝera, sed eble en iuj okazoj...