26 août 2010

Kies bildo?

Vi povas senriske supozi, ke vi estas kreinta Dion laŭ via propra bildo* kiam evidentiĝas, ke Dio malamas ĝuste tiujn samajn homojn kiujn vi abomenas.

You can safely assume that you've created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do.

La usona aŭtorino, Anne Lamott.

* Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin (Biblio, Genezo 1-27).

1 commentaire:

::júbilo::haku:: a dit...

se ni kapablas malami, kaj erari... Ĝi ankaŭ